Pelastustoimi ja poliisit

Bandercomin viranomaisille, esimerkiksi pelastustoimeen ja poliisille suunnatut ratkaisut käsittävät tuotteita ja järjestelmiä jotka soveltuvat tehtävään, tuottavat tehtävässään tehokkuutta, tukevat radiopuhelimien ja muiden kommunikaatiolaitteiden tarkoituksenmukaista käyttökulttuuria ja pelastavat henkiä. Ratkaisut on sovitettu erilaisiin haasteellisiin kommunikaatio-olosuhteisiin.

Puolustusvoimat ja rajavartiolaitos

Puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle on suunnattu ratkaisut tehokkaaseen johtamiseen, verkkotasolta lähialuekommunikaation päätelaitteisiin ja järjestelmiin eri taajuusalueille. Saatavilla myös IP-verkkopohjaiset ja paikalliset yhteentoimivuusratkaisut erilaisten verkkojen yhdistämiseksi.

Viranomaisratkaisut käsittävät

 • TETRA / VIRVE -päätelaitteet, DMO-yhdyskäytävät, toistimet, modeemit
 • Audiolisävarusteet; taktiset headsetit, piilokommunikaatio, erikoistuotteet
 • VHF ja UHF -radiot ja varusteet viiveettömyyttä vaativiin toimiin
 • Erityisvarusteet (HAZMAT, ATEX, yms)
 • Yhteentoimivuustuotteet ulkopuolisiin järjestelmiin (esim. vankiloiden VHF)
 • Mobiilikomentokeskukset ja varaverkkojärjestelmät (mobiili-TETRA -verkko)
 • Hälytyksensiirtojärjestelmät
 • Satelliittilaitteet yhdysliikenteeseen

Merenkulun ratkaisut

Merenkulun ratkaisumme soveltuvat niin merenkulkulaitoksen, merivartioston ja puolustusvoimien käyttöön kuin myös kalastus-, kauppa- ja matkustaja-aluksille sekä yleiseisti veneisiin ja offshore -teollisuuden käyttöön:

 • Palvelut
 • Aluksen sisäiset järjestelmät
 • Maa-asemien ja satamien kommunikaatiojärjestelmät
 • VTS-radiojärjestelmä
 • GSM -terminaalit
 • GSM -puhelinjärjestelmät
 • UHF - onboard radiopuhelinjärjestelmät
 • Dect -puhelinjärjestelmät
 • VHF/MF/HF -meriradiopuhelinjärjestelmät
 • WLAN -järjestelmät
 • Yhteiskäyttöjärjestelmät