Sopimusurakoitsijana Bandercom on erikoistunut vaativien alueiden sekä sisätilojen peittoalueratkaisuihin joilla ulotetaan useiden langattomien järjestelmien kantama tiloihin joissa kuuluvuus on normaalisti rajoitettu tai sitä ei ole. Ammattitaitomme takaa toimivan ratkaisun lähes tasasähkötaajuuksista useiden Gigahertsien alueelle tuoden loistavan kuuluvuuden esimerkiksi seuraaviin järjestelmiin:

  • VIRVE
  • TETRA
  • DMR ja dPMR
  • PMR/LMR
  • GSM/UMTS
  • CDMA/OFDM
  • Wifi / WLAN
  • 4G/LTE
  • Yleisradio /ULA FM

Nämä palvelut koostuvat esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

SISÄPEITTORATKAISU LIIKETOIMINNAN KANNALTA  ASKEL ASKELEELTA:

Ennakkosuunnitelma- ja suunnitelmavaihe

Hyvissä ajoin asiantuntijaan luotu yhteys auttaa laatimaan hyvän suunnitelman heti alussa. Näin tulevat sisäpeittojärjestelmän rakennusvaiheet voidaan sovittaa saumatta meneilläoleviin eri rakennusurakan osa-alueisiin ja säästetään aikaa ja rahaa. Erikoisalaamme ovat tunnelit, kauppakeskukset, pysäköintihallit jne. Ota siis yhteyttä myyntiimme, niin laaditaan alustava suunnitelma jonka pohjalta voitte kilpailuttaa urakoitsijat ja laitetoimittajat.

Pelastuslaki vaatii tekemään VIRVE-verkon kuuluvuuskartoituksen, ja mikäli aihetta ilmenee, sisäpeittolaajennuksen, tietyntyyppisille rakennuksille kuten kauppakeskukset ja pysäköintihallit. Bandercom auttaa kun Burana ei riitä!

Työmaakartoitus ja työsuunnitelman laadinta

Ensimmäinen vaihe: Kohteeseen tutustuminen fyysisten rakenteiden osalta, eri mahdollisuuksien punnitseminen. Raportointi ja dokumentointi. RF-asiantuntijoiden sekä projektijohdon konsultointi. Ennustava RF-mallinnussuunnitelma mahdollisten tulevien tarkempien analyysien pohjaksi, kuten signaalinvoimakkuuden sekä monitie-etenemisen tutkiminen.

Nämä kartoitus- ja suunnittelupalvelut sisältävät muunmuassa seuraavat osa-alueet:

a) Kohteen RF-analysointi

Täydellinen RF-analysointi kohteesta jolla selvitetään loppukäyttäjälle tai tilaajalle tarvittavat tiedot joiden pohjalta voidaan tehdä toimenpide-esitys mikäli lisätoimenpiteitä vaaditun toimivuustason saavuttamiseksi tarvitaan.

Kohdekartoitus suoritetaan käyttämällä mittalähetintä ja signaalin analysointilaitteita (tyypillisesti 0.1MHz-6GHz). Kohteen RF-ominaisuudet vahvistetaan (usein epätarkkaa) mallinnusta vastaaviksi, tai esitetään korjaukset malliin todellisen tilanteen mukaisiksi. Lisäksi mitataan koko radiotaajuusalueen spektri mahdollisten häiriötä aiheuttavien signaalien löytämiseksi, jotta ongelmiin voidaan puuttua jo ennen kuin niitä ilmenee tuotantokäytössä.

b) Kohteen arviointi ja asennussuunnitelmat

Kaikki ehdotetut tukiasemalaitteistojen paikat sekä toistinasemien ja antennien sijoitukset sekä kaapelireitit ja läpiviennit valokuvataan ja dokumentoidaan asiakkaan sekä mahdollisten rakennus- ja turvallisuusmääräysten vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa laadimme yksityiskohtaiset asennusohjeet kohteeseen.

ASENNUSVAIHE

Asennuspalvelut

Bandercom tarjoaa asennusten osa- tai kokonaistoimitukset tapauskohtaisesti sopimuksen mukaan.

Henkilöstöpalvelut

Pätevä ja osaava sisäpeittoratkaisujen asennuksiin erikoistunut asennushenkilöstö on valmiina toteuttamaan projektinne:

Työnjohtopalvelut

Asennustyönjohto kohteessa normaaleina työaikoina, paperityöt, luonnokset ja punakynäversiot, työmaahenkilökunnan ex-tempore-opastus erityiseen työtehtävään, dokumentointi, tilaaja- ja loppuasiakaskonsultaatio, työmaa- ja projektihenkilöstön palavereihin osallistuminen jne.

ASENNUSTEN JÄLKEINEN VAIHE

Käyttöönottopalvelut

Tukiasema- ja toistinlaitteiden käyttöönottopalvelut kuuluvat osana erikoistuneen henkilökuntamme osaamisalueeseen ja palveluihin. Olipa järjestelmä sitten paloaseman johtokeskuksessa tai maan alla tunnelissa, Bandercomilla on osaaminen järjestelmän hallitun ja dokumentoidun käyttöönoton suorittamiseksi.

Järjestelmän varmennustarkastukset ja komissiointi

Tyypillisesti tämä palvelu tuotetaan järjestelmän omistajalle, asiakkaalle tai loppukäyttäjälle, tai projektinjohdolle. Varmennustarkastus antaa myös urakoitsijalle arvokasta tietoa työn laadusta.

Käyttöönottopalvelut pitävät sisällään muunmuassa:

a) RF Signaalin peittoalue- ja voimakkuusmittaukset

Kohteessa suoritetaan RF-mittaus (signaalinvoimakkuus, bittivirhe- ja monitie-etenemämittaus) läpikävelymetodilla. Alueet, jotka eivät yllä asetettuun laatutasoon, tuodaan esille ja yleinen signaalitaso merkitään pohjakuviin (Laajamittaiset ja erityisen tarkat raportit kohdekohtaisesti erillisen sopimuksen mukaan).

b) Verkon palveluiden toimintojen varmennus

Peittoaluemittausten lisäksi järjestelmän ja verkon kokonaistoimintatestaus on tärkeää. VIRVE-järjestelmässä tämä tarkoittaa esim. suorakanava- ja ryhmäpuhelutoimintojen testaukset, piirikytkentäisten puheluiden testaukset, lyhytviestit, erilaiset asiakaskohtaiset data-applikaatiot jne, järjestelmän vaatimusten mukaisesti. Muissa järjestelmissä vastaavanlainen toimintatestaus tehdään asiakkaan vaatimusten mukaan.